Christian Welde

Illuminate - internasjonal oppmerksomhet (Norwegian)

Her er en oppsummering av noe av pressedekiningen til albumet Illuminate.